Privacitat

Capo Galera Diving & Charter S.r.l. garanteix que el tractament de les dades que arriben per correu electrònic o formularis electrònics, és conforme amb les disposicions de protecció de dades de codi com s'especifica en la nota.

Nota d'Informació sobre privacitat

Capo Galera Diving & Charter S.r.l. durà a terme el tractament de dades personals enviades per correu o formularis electrònics. Aquestes activitats són necessàries per complir amb les sollicituds o suggeriments, pels fins comercials, fiscals, administratius i d'informació sobre les nostres activitats.
Referent a això, de conformitat amb l'article 13 del Decret Legislatiu N º 196/03 (Codi per al tractament de dades personals), oferim la següent informació sobre el tractament que farem.

 • Mode de tractament

  Les dades proporcionades per Capo Galera Diving & Charter S.r.l. són tractades principalment amb instruments automatitzats amb l'única finalitat específica (per exemple, peticions d'informació) i el temps necessari per aconseguir els fins per als que van ser recollits.
  Mesures de seguretat específiques per tal de prevenir la pèrdua de dades, ús indegut o inadequat i l'accés no autoritzat.
 • Titular del tractament

  Capo Galera Diving & Charter S.r.l.
  amb seu a Località Capo Galera, Fertilia - 07041 Alghero (Italia)
  Tel: (+39) 079 942110, E-mail: capogalera@capogalera.com
 • Drets de la persona interessada

  Les persones, les dades personals es trobin en poder de Capo Galera Diving & Charter S.r.l. té el dret en qualsevol moment a la confirmació de l'existència de les dades i conèixer el contingut i origen, verificar la seva exactitud o demanar l'actualització, la rectificació i la integració (article 7 del Decret Legislatiu N º 196/2003).

  De conformitat amb aquest article tindrà dret a demanar la cancellació, transformació en forma anònima o el bloqueig de les dades en violació de la llei, i oposar-se a qualsevol cas, per motius legítims, el seu tractament.
  Les sollicituds han d’estar dirigides al titular.

 • Tipus de dades processades

  Els sistemes informàtics i programari utilitzats per operar aquest lloc web adquireixen, durant el seu funcionament normal, algunes dades personals la transmissió que estan implícites en els protocols de comunicació d'Internet.

  Aquesta informació no es recull per l'associació a persones concretes, sinó per la seva naturalesa podrien, a través d'elaboracions i associacions amb dades posseïts per tercers, per identificar els usuaris.

  Aquesta categoria de dades inclou les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten al lloc, les direccions en notació URI dels recursos sollicitats, el moment de la sol licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol licitud al servidor, el mida de l'arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta del servidor (bon fi, error, etc.) i altres paràmetres en relació amb el sistema operatiu i l'entorn informàtic.

  Aquestes dades s'utilitzen únicament per a obtenir informació estadística anònima sobre el lloc i per assegurar un funcionament correcte. Les dades podrien utilitzar per determinar la responsabilitat en cas de delictes informàtics contra el lloc.
  L'enviament facultatiu, explícit i voluntari a les nostres adreces de correu electrònic i al d'aquest lloc web implica l'adquisició opcional del remitent, necessària per respondre a les sollicituds, i altres dades de caràcter personal que inclou el missatge.

 • Cookies

  No hi ha dades personals de l'usuari que s'adquireix des del lloc.
  Nosaltres no fem servir cookies (és a dir, petits fitxers de text que els llocs web utilitzen per emmagatzemar informació al seu ordinador) per a transmetre informació personal, ni utilitza cookies persistents de cap tipus, o sistemes de seguiment dels usuaris.

 • Caràcter voluntari de la transferència de dades

  Donar informació és opcional, però pot ser necessari per obtenir els serveis oferts en aquest lloc, en aquest cas vostè ha de proporcionar les dades personals requerides en el formulari corresponent.
  La seva absència pot fer que sigui impossible el compliment de la sol licitud.